Genel

Çevre Etiketi almak isteyen turistik konaklama tesislerinin uyacakları kriterler yayımlandı

Çevre Etiketi almak isteyen turistik konaklama tesislerinin uyacakları kriterler yayımlandı

Çevresel Etiketi Yönetmeliği uyarıca Çevresel Etki Etiketi alabilmek için kriterler yayımlandı.

İşte konu ile ilgili yönetmelik:

TURİSTİK KONAKLAMA HİZMETLERİ İÇİN ÇEVRE ETİKETİ KRİTERLERİ

Madde 1

Bu kriterler, 19.10.2018 tarihli ve 30570 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Çevre Etiketi Yönetmeliği’nin 9’uncu maddesi kapsamında belirlenmiştir ve yayımlanmıştır.

Madde 2

1. "Turistik konaklama" hizmet grubu, en az 10 oda kapasiteli olan turistik konaklama hizmetlerinin ve aşağıda belirtilen yardımcı hizmetlerinden en az herhangi birinin hizmet sağlayıcısı tarafından sağlanmasını kapsamaktadır:

a) yemek hizmetleri;
b) eğlence veya spor tesisleri;
c) yeşil alanlar;
ç) iş konferansları, toplantılar veya eğitim etkinlikleri gibi hizmetler,

2. Ulaştırma hizmetleri ve tatil seyahatleri turistik konaklama hizmet grubunun kapsamında yer almamaktadır.

3. Turistik konaklama hizmet grubuna dahil olan işletmelerin nitelikleri, 21.06.2005 tarih ve 25852 sayılı Turizm Tesislerinin Belgelendirilmesine ve Niteliklerine İlişkin Yönetmeliğe uygun olmalıdır.

Madde 3

Kriterler kapsamında aşağıdaki tanımlar geçerli olacaktır:

a) Bakanlık: Çevre ve Şehircilik Bakanlığı,
b) Boş Zaman veya Spor Tesisleri: Bağlı olduğu turistik konaklama tesisinde konaklayanlar veya dışarıdan gelen kullanıcılar tarafından kullanılan saunalar, yüzme havuzları, spor tesisleri ve sağlıklı yaşam merkezleri ve benzeri tesisler;
c) Turizm Tesisi: Turizm yatırımı kapsamında bulunan veya turizm işletmesi faaliyetinin yapıldığı tesisleri ve bunların ayrıntıları ile tamamlayıcı unsurlar;
ç) Turistik Konaklama Hizmetleri: Ücreti karşılığında turistlere, yolculara ve konaklayanlara sunulan ve en az bir yatak ve özel ya da ortak banyo içeren odalar dahil olmak üzere, gece boyunca konaklama sağlanmasına yönelik hizmetler;
d) Yemek Hizmetleri: Kahvaltının veya diğer öğünlerin sağlanmasına yönelik hizmetler; e) Yeşil Alanlar: Turistler ve konaklayanlar için açık parklar, bahçeler veya diğer dış alanlar;

Madde 4

Turistik konaklama hizmetinin çevre etiketi almaya hak kazanabilmesi için, 1’inci maddede tanımlandığı şekilde 'turistik konaklama' hizmet grubu şartlarını sağlaması gerekmekte olup; ayrıca, Bölüm A’da yer alan tüm kriterlerin gerekliliklerinin yerine getirilmesi ve Bölüm B’de yer alan kriterlerden en az 20 puan toplanması gerekmektedir.

Madde 5

“Turistik konaklama” hizmet grubu için belirlenen çevre etiketi kriterleri ve ilgili değerlendirme ve doğrulama gereklilikleri kriterler, 5 (beş) yıl geçerli olacaktır. Beş yıllık süre içinde, Çevre Etiketi Kurulu tarafından gerekli görüldüğünde kriterler güncellenebilecektir. Çevre Etiketi Kurulu’nun uygun görüşüne istinaden kriterlerin geçerlilik süresi uzatılabilir.