Covid-19 sonrası KKTC turizm sektörü görüşleri


Bilindiği üzere Pandeminin yarattığı durum, Dünya Turizm Örgütü'nün (UNWTO) öngördüğü farklı senaryolar kapsamında 2020 yılının turizm sezonundaki arz ve talebi olumsuz etkilemekte. Bu senaryolara göre, uluslararası turistlerin küresel ölçekte gelişi bu yıl % 60 ile% 80 arasında düşüş gösterme eğilimindedir. Yıl sona erdiğinde kapanacak olan veri tahmininin, turizm ihracatından 910 milyar ila 1.2 trilyon dolar (ABD) arasında bir gelir kaybına dönüşerek 100 ila 120 milyon arasında iş kaybı riski oluşturacağına inanılmaktadır (UNWTO, 2020).

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi, Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksek Okulunun Sektör Görüşlerini kapsayan bilimsel çalışmada sektörün yön vericilerinden önemli doktrinler elde edilmiştir. Sektörün yansıtmış olduğu bilgiler arasında ekonomik önlemler ilk sıralarda yer almaktadır. Ekonomik önlemler kapsamında indirim maliyetlerinin, vergi ve harç moratoryumlarının ve likiditenin sağlanması konularında bir hemfikir oluşmuştur. Bununla beraber yeni yönetim modelleri hususunda görüşler belirtilmektedir. Bu yönetim kavramından dijitasyon ve güvenliği artırıcı önlemler ön sıralarda yer almaktadır. Turiste maksimum güven vermek amacı ile  ana güvenlik eksenine vurgu yapılmış  (ilgili hijyen ve sağlık protokollerinin uygulanmasıyla sıhhi tesisat, PCR testlerinin gerçekleştirilmesi vb.) ve bu uygulamaların kontrollerinin sağlanması yönünde görüş bildirilmiştir. Turistlerle iletişim diğer bir önemli damar olarak önümüze çıkmaktadır. Kurumların müşterilerle olan yakınlığını iletişim yoluyla (doğrudan veya dolaylı güven artırıcı yötemler kullanarak) güncel tutarak destekleyici olmada hem fikir oluşmaktadır.  Son olarak bakanlık tarafından verilen ileri düzey hijyen standartları ve önlemler sertifikasyonun uygulanmasının kontrolleri mutlak olarak sağlanmalı ve turistlere bu sertifikasyonun içeriği hakkında bilgiler aktarılmalıdır.

Doç. Dr. Orhan Uludağ

Müdür
Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksek Okulu
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi
Haspolat, Lefkoşa.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti

Yorum Yap!

antalya escort antalya escort