STK

Tümü

Erkan Yağcı: “Turizme verilen desteklerin devam etmesi çok önemli”

Erkan Yağcı: “Turizme verilen desteklerin devam etmesi çok önemli”

Turizmin 54 sektörle ilişkili olduğunu söyleyen AKTOB Başkanı Dr. Erkan Yağcı, “Bu özelliği ile turizme destek ülke ekonomisine katkının gereğidir. Onun için desteklerin devam etmesi önemlidir” dedi.

Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) Başkanı Dr. Erkan Yağcı, turizmin, sağladığı döviz geliri, yarattığı istihdam ve ilişkili olduğu 54 sektörle girdi çıktısı ile  ülke ekonomisinin genelinde oynadığı rolün dikkate alınması gerektiğini belirterek “Turizme sağlanacak destek ülke ekonomik ve sosyal yaşamına katkıdır. Destekler salgın döneminde son derece doğru ve yerinde olmuştur. Bunun yanısıra pandemi kontrol altına alınıncaya kadar devam etmesi önemlidir” dedi. Vaka artışının özellikle bu dönemde kontrol altına alınması gerektiğini belirten  AKTOB Başkanı Dr. Erkan Yağcı yaptığı açıklamada şunları söyledi:

Turizme destek 54 sektöre destektir
Ülkemiz; dünyanın en eski medeniyetlerine ev sahipliği yapan, tarihi, kültürü ve eşsiz doğal güzellikleri ile, turizm sektöründe güçlü altyapısı ve yüksek hizmet kalitesi ile dünyadaki diğer rakip ülkelerin önünde yer alan, Dünya Turizm sıralamasına girmeyi başarmış,  pek çok kaynak Pazar için vazgeçilmez önemli bir turizm destinasyonudur. Turizm sektörümüzün ülke kalkınmasına olan katkılarını her geçen yıl daha da hissettirdiğini belirten Dr. Yağcı, şunları söyledi: “Turizm, ülke ekonomimizde  50’den fazla iş kolu ile doğrudan ilişkisi bulunan ve bacasız sanayi olarak adlandırdığımız sektörümüzün, dolaylı ve dolaysız istihdama katkısı yüksektir. Turizm sektörü; sürekli istihdam yaratan bir sektördür. Ayrıca, cari açığın azaltılmasındaki önemi özellikle ülkemiz için önemlidir.

Cari Açığın Kapatılmasında En Önemli Sektör Turizmdir.
Turizm katma değer yaratma bakımından ülke kalkınmasına etki eden sektörlerin başında yer almaktadır. Diyen Dr. Yağcı: “Turizm sektöründen elde edilen gelir, diğer sektörlere de doğrudan etki etmektedir. Sanayi ve tarım gibi sektörler ile turizm sektörünün üst düzey girdi-çıktı ilişkisi bulunmaktadır.

Ülkemizde Turizm yerinde ihracat modeli ile ithalat girdisi minimum düzeyde olup Dış Ticaret Açığı ve nihai olarak Cari Açığın azaltılmasında ana sektör olmuştur, olmaya da devam etmektedir.

Turizm hareketlerine katılmak maksadı ile bir ülkeyi ziyaret eden turistler, bu süreçte yalnızca konaklama değil; yeme içme, eğlence, ulaştırma, alış-veriş ve kültür turları ile hizmetlerden yararlanırlar. Böylece turizm yerel halkı da kapsayan geniş yelpazede ekonomik girdi sağlamaktadır.” Dedi.

Dünya Seyahat ve Turizm Konseyinin 2019 yılı verilerine göre Seyahat ve Turizm Endüstrisi Tütkiye de Gayri Safi Milli Hasılanın %11.3’ünü oluştrup 85 milyar dolarlık bir ekonomik değer yaratıyor. İstihdam anlamında direkt ve dolaylı istihdama katkısı 2 milyon 644 bin kişiye ulaşmış ve bu da toplam istihdamın %9.4’ünü oluşturmaktadır.

Ülkede gereksinim duyulan toplam istihdama, turizm sektörünün yarattığı genel istihdam önemli bir etki oluşturmaktadır. Turizmin emek yoğun bir sektör olduğu da göz önünde bulundurulduğunda, ülkenin toplam istihdamına çok büyük katkı sağlamaktadır.

Turizm hareketlerinin uluslararası boyutta gerçekleştirilmesi ile elde edilen dövizler ödemeler dengesi üzerine de net bir şekilde etki etmektedir.

“Salgınla döviz girdisi ve istihdam daha önemli hale geldi”
Türk Turizm sektörünün uluslararası pazarda marka haline geldiğini anlatan Yağcı, Türk Turizminin 40 yıldan fazla tecrübesiyle 2019 yılında 52 milyon turist sayısına ulaştıklarını vurguladı. Hedeflenen 75 milyon turist sayısına ulaşılabileceğini kaydeden Yağcı, şunları söyledi: “Salgının yol açtığı küresel ekonomik krizle birlikte, ülkemiz için döviz girdisi ve istihdam imkânları yaratmak çok daha önemli hale gelmiştir. Ülkemizin turizm potansiyeli yüksektir ve 75 milyon turist sayısına ulaşabilecek güctedir. Bunun için 2020 Mart ayında açıklanan Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi'nde sunulan mali destek, finansman ve likidite imkanları son derece önemli ve yerinde olmuştur. Bugüne olduğa kadar bundan sonraki dönemde de sektörün desteklenmesi önemlidir” dedi.

Turizmin ekonomik tablolara yansıyan katkılarının dışında en önemli katkılarından biri de ülkemize gönüllü elçiler kazandırmasıdır. Turizm, Uluslararası tanınırlılık ve pozitif algı yaratma konusunda en etkili sektördür. Bu nedenle sektör ekonomik katkısı yanında kültürel barış anlamında da  “stratejik sektör” olarak tanımlanmaktadır.

Salgın Sonrası Dönem Önceliğimiz Sektörün Dayanıklılığının Arttırılması
2020 yılında salgının etkisini göstermesi ile yeni bir döneme girdik. Bu dönem belki de korona çağı olarak adlandırılacağını belirten Dr. Yağcı: “Bizler bu dönem İnfodeminin oluşmaması için sürekli iletişim halinde olduk, olmaya devam ediyoruz.  Bilgi hijyeni bu dönem en önemli konularımızdan biri olmuştur.

Odağımızda ‘insan’ ve ‘güven’ olacak, ve doğayı odağına alarak sürdürülebilir iş modeli önceliğimiz olacaktır. Salgın sonrası dönemin özellikleri;  İnsancı İş ve İletişim Yönetimi, güven, çözüm üretmek, sağlık güvenliği, kapsayıcılık ve iletişim olacaktır. Turizm sektöründe Güvenli hareketlilik, Kriz yönetimi, Dayanıklılık, Kapsayıcılık, Yeşil dönüşüm, Dijital Dönüşüm, Sürdürülebilir Yatırım ve Altyapı konuları daha da önem kazanacaktır.

Özellikle birlikte çalışmanın, kamu ve özel sektör koordinasyonunun ve işbirliğinin önemi açıktır. Sektörümüzün daha dayanıklı olmasını sağlarken uluslararası seyahatin başlamasında öncü olan ülkemizin, sektörümüzün dayanıklılığını özellikle bu dönemde desteklenerek arttırılması son derece önemlidir.” Dedi.

“Talep var, insanlar tatile çıkmak istiyor”
Yağcı ayrıca: “Aşılamada sağlanan ilerleme, hızlı korona testleri ve uygulamaları ve bazı Avrupa ve diğer Pazar ülkelerinin açılmaya ilişkin yol haritası açıklamasıyla beraber turizm hareketi daha da artacaktır. Yaz sezonunda tatillere dönük ilgi artarak gözlenmektedir. Misafirin tatil iştahı var, insanlar tatile çıkmak istiyor. Antalya yine bu dönemde Güvenli Turizm Hareketinin öncülerinden olacaktır” dedi.