İşte konaklama vergisinin detayları

İşte konaklama vergisinin detayları

AK Parti, 45 maddelik Vergi Kanunu'nda değişiklik öngören yasa teklifini dün TBMM Başkanlığı'na sundu. İşte yasa teklifindeki konaklama vergisi ile ilgili ayrıntılar.

MADDE 9- 6802 sayılı Kanunun ”İkinci Kısmı”nın “İkinci Bölümü”nün başlığı “Konaklama Vergisi” şeklinde ve bu bölümde yer alan mülga 34. Madde aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.

Otel, motel tatil köyü pansiyon, apart, misafirhane, ve kamping gibi konaklama tesislerinde verilen geceleme hizmeti ile bu hizmetten yararlananlara sunulan yeme, içme, aktivite, eğlence hizmetleri ve havuz, plaj, termal ve benzeri alanların kullanımı hizmetleri gibi diğer tüm hizmetler konaklama vergisine dahildi.

Konaklama vergisinin mükellefi birinci fıkrada belirtilen hizmetleri sunanlardır

Vergiyi doğuran olay; birinci fıkrada belirtilen hizmetlerin sunulması, hizmetin sunumundan önce fatura ve benzeri belge verilmesi halinde bu belgelerde gösterilen miktarla sınırlı olmak üzere fatura ve benzeri belgelerin düzenlenmesi anında meydana gelir.

Konaklama vergisinin matrahı, geceleme hizmeti ile bu hizmetle birlikte sunulan diğer tüm hizmetler karşılığında, katma değer vergisi hariç, her ne suretle olursa olsun alınan veya bu hizmetler için borçlanılan para, mal ve diğer suretlerde sağlanan ve para ile temsil edilebilen menfaat, hizmet ve değerler toplamıdır.

Konaklama vergisinin oranı yüzde 2’dir Cumhurbaşkanı bu oranı üç katına kadar arttırmaya veya yüzde 1’e kadar indirmeye; konaklama tesisinin türüne, sınıfın ve bulunduğu yere göre farklılaştırmaya yetkilidir.

Konaklama vergisi konaklama tesislerince düzenlenen fatura ve benzeri belgelerle ayrıca gösterilir. Bu vergiden herhangi bir ad altında indirim yapılamaz. Bu vergi katma değer vergisi matrahına dahil edilemez.

Aşağıda sayılan hizmetler konaklama vergisinden müstesnadır

a) Kamu kurum ve kuruluşlarına ait olup bunlar tarafından işletilen misafirhane ve eğitim tesislerinde verilen hizmetler.

b) Öğrenci yurtları, kampları ve pansiyonlarında öğrencilere verilen hizmetler,

c) Karşılıklı olmak kaydıyla, yabancı devletlerin Türkiye’deki diplomatik temsilcileri, konsoloslukları, ve bunların diplomatik haklara sahip mensupları ile uluslararası anlaşmalar gereğince vergi muafiyeti tanınan uluslararası kuruluşlar ve mensuplarına verilen hizmetler.

Konaklama vergisinde vergilendirme dönemi, faaliyet gösterilen takvim yılının birer aylık dönemleridir. Her bir vergilendirme dönemine ait konaklama vergisi, vergilendirme dönemini takip eden ayın 26’ncı günü akşamına kadar katma değer vergisi yönünden bağlı olunan vergi dairesine (katma değer vergisi mükellefiyeti bulunmayanlarca tesisin bulunduğu yer vergi dairesine) beyan edilir ve aynı süre içinde ödenir.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, konaklama vergisi beyannamesinin şekil, içerik ve ekleri ile uygulamayailişkin uygulama ve esasları belirlemeye yetkilidir.

Bizi paylaş!


Tarafsız ve güncel turizm haberlerinin adresi Tourism Today; günümüz teknolojisine uyumlu altyapısı ve sektöre kazandırdığı yeniliklerle turizm sektörünün nabzını tutuyor.

Türkiye ve yurt dışındaki gelişmeleri sıcağı sıcağına takip eden Tourism Today başta sektör temsilcileriyle yapmış olduğu özel röportajlar olmak üzere güncel haber, köşe yazıları, yurt içi ve yurt dışında gerçekleştirilen fuarlara ilişkin fotoğrafları da okurlarıyla paylaşıyor.

Sektöre kazandırdığı ilklerle turizm haberciliğine yeni bir soluk getiren Tourism Today, Türkiye başta olmak üzere birçok ülkenin doğal ve tarihi güzelliklerinin tanıtılmasına yardımcı olurken, sektöre ilişkin tüm gelişmeleri de adeta bir turizm gazetesi gibiymiş gibi çalışarak sektör temsilcilerinin ve okurlarının bilgisine sunuyor.

Turizm sektörüne ilişkin en güncel haberlerin adresi Tourism Today ile sektöre ilişkin en sıcak gelişmeler unutmayın ki bir tık uzağınızda...

Yorum Yap!