Konaklama Vergisi geliyor

Konaklama Vergisi geliyor

Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) sunulacak taslakta, Kurumlar Vergisi'nde indirim öngörülürken, "Dijital Hizmet Vergisi" ve "Değerli Konut Vergisi" adı altında iki yeni vergi getiriliyor. Taslakta yer alan başka bir düzenlemeye göre otellere “Konaklama Vergisi” getiriyor.

TBMM’ye sunulacak “Yeni Vergi Yükümlülükleri Taslağı”nı açıklandı. Bu hafta Meclis’e sunulması beklenen taslakta "Kurumlar Vergisi"nin düşürülmesi, "Gelir Vergisi"nin ise artırılması öngörülüyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı, gelir artırıcı ve kayıtdışılıkla mücadele yönü de bulunan yeni bir vergi taslağı hazırladı.

Yeni vergi taslağında ayrıca, kambiyo satışları üzerinden alınan Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi'nin (BSMV) oranı da artırılıyor ve bu oranın artırılması konusunda Cumhurbaşkanı'na yetki verilmesi öngörülüyor.

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan yeni vergi taslağının detayları şöyle:

Kurumlar Vergisi oranları
• Halka açılmayı teşvik etmek amacıyla belirli şartlarla borsada işlem gören kurumların, ödemesi gereken verginin oranını indirmek üzere Cumhurbaşkanına yetki veriliyor

Gelir Vergisi tarifeleri
• Gelir Vergisi Kanununda yer alan vergi tarifesi dört dilimden yedi dilime çıkarılıyor
• Böylece yüksek gelir gruplarından daha fazla vergi alınması hedefleniyor
• Yüksek gelir elde edenlerin vergisini artırmak üzere yeni dilimler ve oranlar ekleniyor
• Mevcut tarifenin ilk dört dilimi korunmak suretiyle 500.000 Liraya kadar gelir elde eden grupların vergi yüklerinde herhangi bir değişiklik yapılmıyor.

Değerli Konut Vergisi
• Değeri yüksek meskenlerden yeni bir vergi alınmasını teminen Değerli Konut Vergisi getiriliyor
• Uygulamanın 2020 yılının Şubat ayında verilecek beyanlarla başlaması ve verginin Şubat ile Ağustos aylarında iki eşit taksitle ödenmesi düzenlendi.
• Bu vergiden muaf olan meskenler şunlar: Kamu meskenleri, Diplomatik mensupların meskenleri, Hiçbir geliri olmayan veya sadece emekli maaşı olanların tek meskenleri, Bina inşa işiyle uğraşanların ticari mal niteliğindeki meskenleri

Konaklama Vergisi taslağı
• Otel, motel, tatil köyü, pansiyon, apart, misafirhane ve kamping gibi konaklama tesislerinde verilen hizmetlerine Konaklama Vergisi getiriliyor
• Verginin mükellefi, konaklama hizmetlerini sunanlar.
• Verginin matrahı geceleme ve diğer hizmetlerin toplam bedeli.
• Vergi aylık dönemler itibarıyla beyan edilip ödenecek.

• Vergide istisna uygulanacak hizmetlerden;
• Kamu misafirhanelerinde verilen hizmetler,
• Öğrenci yurtları ve kamplarında verilen hizmetler,
• Diplomatik temsilciler, konsoloslar ile uluslararası kuruluşların mensuplarına verilen hizmetler
Dijital Hizmetler Vergisi taslağı

• Verginin uygulanacağı dijital ortamda sunulan hizmetler;
• her türlü reklam hizmetleri,
• içerik satışları (oyun, müzik, video, uygulama içi satışlar gibi),
• sosyal medya sitelerinde verilen (ücretli) hizmetler
• mal ve hizmet satışına aracılık yapan web sitelerinde sunulan aracılık hizmetleri
• Dijital Hizmet Vergisinin aylık beyan edilmesi ve ödenmesi öngörülmüştür.
• Teklif ile vergi istisnası getirilen durumlar;
• Özel iletişim vergisine tabi hizmetler,
• Telgraf ve Telefon Kanunu kapsamında Hazine payı ödenen hizmetler,
• Bankacılık Kanunu kapsamında sunulan hizmetler,
• Elektronik Para Kuruluşlarının tabi olduğu Kanun kapsamında sunulan ödeme hizmetleri,
• Ar-Ge merkezlerinde geliştirilen ürünlerin satışı ile bu ürünler üzerinden sunulan hizmetler

İstisnaların uzatılması
• Spor hakemlerinin ücretleri istisna kapsamından çıkarılarak vergilendirilmesi öngörülmektedir.
• Gelir Vergisi kanununda düzenlenen serbest meslek kazanç istisnası kapsamında bulunan kazançların 500.000 Lirayı aşması halinde, beyan edilerek  vergilendirilmesi sağlanmaktadır.
• Lig usulüne tabi spor dallarında en üst ligde faaliyette bulunan sporcu ücretlerinden yapılacak tevkifat oranı artırılmaktadır. Ayrıca, bu gelirlerin 500.000 Lirayı aşması halinde, beyan edilerek  vergilendirilmesi sağlanmaktadır.
• Ticari kazanç ve serbest meslek kazancının tespitinde, binek otomobillerle ilgili olarak gider kısıtlamaları getirilmektedir.

Beyannameli mükellefiyetin artırılması
• 500.000 TL ve üzerinde ücret geliri elde eden gerçek kişilerin beyanname vermesi
• Tek işverenden elde edilen ücret gelirleri
• Sporcu ücretleri
• Hakem ücretleri
• 500.000 TL ve üzerinde istisna kapsamındaki serbest meslek  kazancı  elde eden gerçek kişilerin beyanname vermesi

Vergiye gönüllü uyumun artırılması
• Uyumlu mükelleflere sağlanan gelir ve kurumlar vergisi indiriminden daha fazla mükellefin yararlanması
• Vergilendirme sürecinin her aşamasında mükellefin vergiye uyumunun teşvik edilmesi

Diğer konular
• Hizmet erbabına, bir günlük ulaşım bedeli 10 Lirayı aşmayacak şekilde, kart ve bilet temini suretiyle sağlanan menfaatler gelir vergisinden istisna ediliyor.
• Avukatlara yapılan vekalet ücreti ödemelerinde tevkifat yapmakla yükümlü olanlar netleştiriliyor.
• Gayrimenkul devir işlemlerinde  Tapu Genel Müdürlüğünce belirlenecek taşınmaz değerlerinin de esas alınmak suretiyle, gerçek bedel üzerinden tapu harcının ödenmesi sağlanıyor.
• Yabancı para cinsinden menkul kıymetler ile döviz  hesaplarından elde edilen gelirlerde tevkifat oranının artırılmasına yönelik yetki alınıyor.
• Kambiyo satışları üzerinden alınan BSMV’nin oranı artırılmakta, ayrıca bu oranın artırılabilmesi konusunda Cumhurbaşkanına yetki veriliyor.

Bizi paylaş!


Tarafsız ve güncel turizm haberlerinin adresi Tourism Today; günümüz teknolojisine uyumlu altyapısı ve sektöre kazandırdığı yeniliklerle turizm sektörünün nabzını tutuyor.

Türkiye ve yurt dışındaki gelişmeleri sıcağı sıcağına takip eden Tourism Today başta sektör temsilcileriyle yapmış olduğu özel röportajlar olmak üzere güncel haber, köşe yazıları, yurt içi ve yurt dışında gerçekleştirilen fuarlara ilişkin fotoğrafları da okurlarıyla paylaşıyor.

Sektöre kazandırdığı ilklerle turizm haberciliğine yeni bir soluk getiren Tourism Today, Türkiye başta olmak üzere birçok ülkenin doğal ve tarihi güzelliklerinin tanıtılmasına yardımcı olurken, sektöre ilişkin tüm gelişmeleri de adeta bir turizm gazetesi gibiymiş gibi çalışarak sektör temsilcilerinin ve okurlarının bilgisine sunuyor.

Turizm sektörüne ilişkin en güncel haberlerin adresi Tourism Today ile sektöre ilişkin en sıcak gelişmeler unutmayın ki bir tık uzağınızda...

Yorum Yap!