Konaklama Vergisi’nden Turizm Bakanlığı’nın haberi vardı

Konaklama Vergisi’nden Turizm Bakanlığı’nın haberi vardı

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Dijital Hizmet Vergisi Kanunu İle Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi'nin tümü üzerindeki görüşmeler tamamlandı.

Plan ve Bütçe Komisyonu, AK Parti Mersin Milletvekili Lütfi Elvan başkanlığında toplandı. Toplantıda, Dijital Hizmet Vergisi Kanunu İle Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi'nin görüşmelerine başlandı.

CHP Ankara Milletvekili Bülent Kuşoğlu, usul üzerine yaptığı konuşmada, kanun teklifinin yürütme tarafından hazırlandığının açık olduğunu öne sürerek, bu haliyle teklifin Anayasa'ya aykırı olduğunu savundu. Vergilerle ilgili düzenleme yapıldığını anımsatan Kuşoğlu, teklifin etki analizinin olmamasını eleştirdi. Kuşoğlu, "Ne getirip götürdüğünü bilmemiz lazım. Bu tür rakamların çalışma öncesi bize verilmesi gerekiyor. Yeni bir vergi ihdas ediliyorsa ilgili bakanlıkların, kamu kuruluşlarının, meslek kuruluşlarının görüşleri de yazılı olarak alınmalıydı." ifadesini kullandı.

HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan ise yıllardır gelir vergisi ve kurumlar vergisi reformları için çağrı yaptıklarını hatırlatarak, iktidar tarafından komisyona gönderilen tekliflerin ise palyatif ve torba teklifler olduğunu söyledi. İYİ Parti Bursa Milletvekili İsmail Tatlıoğlu da komisyon çalışmalarının canlı olarak yayınlanmasını talep etti. AK Parti Giresun Milletvekili Cemal Öztürk ise yeni vergi ihdasının teklifte söz konusu olduğunu ancak usul açısından bir eksiklik bulunmadığını belirtti.

Komisyon Başkanı Lütfi Elvan, teklife ve maddelere bakıldığı zaman anayasaya aykırılık gibi bir durumun söz konusu olmadığını kaydetti. Elvan, komisyon çalışmalarının canlı yayınlanmasına ilişkin komisyon üyelerinin talebini Meclis Başkanı Mustafa Şentop'a ilettiğini ifade etti. Teklif sahibi olarak düzenleme hakkında komisyona bilgi veren AK Parti İstanbul Milletvekili Vedat Demiröz, teklifi hazırlarken bakanlıklarla da istişarelerde bulunduklarını belirterek, "Teklif içerisinde Dijital Hizmet Vergisi'nin yanında Konaklama Vergisi ve Değerli Konut Vergisi gibi yeni ihdas edilen üç müessese var" diye konuştu. Demiröz, teklifte, bunun dışında bazı kanunlarda düzenleyici ve piyasanın önünü açan maddelerin bulunduğunu kaydetti.

Teklifin amaçlarını anlatan Demiröz, "Türkiye'de dijital ortamda sunulan her türlü reklam hizmetleri, içerik satışları, sosyal medya sitelerinde verilen ücretli hizmetler, mal ve hizmet satışında aracılık yapan web sitelerinde sunulan aracılık hizmetlerinde elde edilen hasılat üzerinden vergi alınmasını temin etmek amacıyla Dijital Hizmet Vergisi adı altında yeni bir vergi ihdas edilmektedir" dedi. Otel, motel, tatil köyü, pansiyon, apart, misafirhane ve kamping gibi konaklama tesislerinde verilen hizmetlerden yeni bir vergi alınması amacıyla Konaklama Vergisi'nin ihdas edildiğini belirten Demiröz, verginin mükellefinin konaklama hizmetini sunanlar, verginin matrahının ise geceleme ve diğer hizmetlerin toplam bedeli olacağını kaydetti. Demiröz, otellerde yapılan toplantı veya seminerlerin Konaklama Vergisi'ne tabi olmayacağını, bu vergi için konaklama yapılmasının şart olduğunu söyledi.

Teklif ile Gelir Vergisi Kanunu'nda yer alan vergi tarifesine yeni bir dilim eklendiğini, bu dilime girenlerin yüzde 40 oranında vergilendirileceğini dile getiren Demiröz, "500 bin liraya kadar ücret alanların veya gelir elde edenlerin vergilerinde herhangi bir değişiklik olmayacak. 500 bin üstündekiler için uygulanan yüzde 35'lik dilim, yüzde 40 olarak uygulanacak" diye konuştu. Demiröz, değeri yüksek meskenlerden yeni bir vergi alınmasını teminen Değerli Konut Vergisi'nin ihdas edildiğini belirterek, verginin konusuna değeri 5 milyonu aşan meskenlerin girdiğini aktardı. Demiröz, teklifle, hükümet tarafından açıklanan ekonomi programında öngörülen şekilde istisnaların azaltılması hedefine uygun olarak spor hakemlerinin ücretlerinin istisna kapsamından çıkarılarak vergilendirilmesinin öngörüldüğünü kaydetti. Vergiler dışında diğer kurumlarla ilgili maddelerin de teklif içerisinde yer aldığını belirten Demiröz, teklifle yapılması öngörülen değişiklikleri anlattı. Teklifin, Hazine'ye kaynak sağlamak amacıyla yapılmadığına işaret eden Demiröz, "Burada gelecek rakam 6-7 milyar lirayı geçmez. Düzenleyici maddeler önemli olan. Esas amaç gelir değil adalet." dedi.

Gelir İdaresi Başkanı Bekir Bayrakdar ise teklifte vergi uygulamalarını kolaylaştıran ve mükellefle sıkıntı yaşanan alanlarda bazı düzenlemeler bulunduğunu ifade ederek, "Çok uzun yıllardır yapılmaya çalışılan uluslararası alanda mevcut olup Türkiye'de belki olmayan bazı düzenlemeler de getirildi. Mesela Dijital Hizmet Vergisi." diye konuştu.

Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Osman Dinçbaş, "Vergi paketindeki kalemlerin bir kısmı kayıt dışını önlemeye yönelik adımların başlangıcı. Beyanname sistemini zamanla oturttukça alt birimlere yaymayı planlıyoruz" bilgisini paylaştı.

Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Bülent Aksu ise teklifte, gelir seviyesi yüksek kesimle alakalı Gelir Vergisi tarafında bir dilim artışının söz konusu olduğunu, değerli konutu olanlara ek bir verginin uygulanacağını ve bunların bütçeye bir gelir sağlayacağını söyledi. Aksu, "Vedat Bey, '6 milyar TL civarında' dedi. Başlangıç olarak böyle ama orta ve uzun vadede daha yüksek bir gelir bekliyoruz. Paketin tamamında, 2020 yılı için 6 milyar TL civarında bir kaynak sağlanması hedefleniyor." değerlendirmesinde bulundu.

İYİ Parti Bursa Milletvekili İsmail Tatlıoğlu, kanun yapma kalitesinin düştüğünü belirterek, kendilerinin uygun buldukları tekliflere "evet" diyen bir siyasi parti olduklarını söyledi. Tatlıoğlu, "Bu teklifin bir tane gerekçeli maddesi var o da Dijital Hizmet Vergisi'dir. Onun dışında ciddi gerekçeye dayandırılan husus yok." diye konuştu.

MHP Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı, Türkiye'de tüketim ve işlemler üzerinden alınan dolaylı vergilerin ağırlığını herkesin bildiğini ve şu anda yüzde 70'leri geçtiğini kaydetti.

Türkiye'nin gelir ve kazanç üzerinden alınan vergilerde çok düşük oranlarda olduğunu dile getiren Kalaycı, "OECD verilerine göre gelir ve kazanç üzerinden alınan vergi yükü Türkiye'de yüzde 5,4. OECD ortalamasının yarısının da altında olan gelir ve kazanç üzerinden vergi toplamamız söz konusudur. 35 ülkede en düşük olan biziz. Gelir ve kazançlar üzerinden vergilendirme açısından adeta bir vergi cenneti konumundayız." ifadesini kullandı.

Aynı durumun servet vergilerinde de söz konusu olduğunu ve Türkiye'nin OECD ortalamasının altında yer aldığını dile getiren Kalaycı, mal ve hizmetlerden alınan vergilerde ise Türkiye'nin OECD ortalamasının üzerinde olduğunu kaydetti. Kalaycı, "Vergi adaletini sağlamaya, gelir ve kazançlar üzerinden alınan vergileri arttırmaya dönük çabaları elbetteki destekliyoruz. Bu düzenlemenin altında yatan gerekçelerden birinin bu olduğunu düşünüyoruz." diye konuştu.

AK Parti Giresun Milletvekili Cemal Öztürk, dijital hizmet sektöründe yaşanan hızlı gelişmelerin global anlamda yeni imkanlar sağlarken, yeni ihtiyaçları da doğurduğunu belirterek, çok büyük ölçekli hasılat ve kar elde eden dijital sektörün, vergi verme konusunda büyüklükleriyle orantılı vergi vermediğine işaret etti.

Bu durumun haksız kazanca yol açtığını dile getiren Öztürk, "Birçok ülkenin dijital hizmet sektörüne vergi koyma çalışmalarının olduğunu hepimiz görüyoruz. Türkiye'nin de dijital hizmet sektöründe vergi koyması ve bu işletmelerin, kamu gelirlerine katkı sağlaması için yasal düzenleme yapması gerekiyordu." dedi.

CHP Konya Milletvekili Abdüllatif Şener ise hükümetin ekonomiyi yönetmeyi bilmediğini, yanlış yönettiğini ve bu yanlış yönetim sonucu "ekonominin dibe vurmuş vaziyette" olduğunu öne sürdü. Türkiye'de büyük bir krizin yaşandığını ve bunun bir numaralı sorumlusunun da mevcut hükümet olduğunu ileri süren Şener, "Herkesin çıkış, kurtuluş aradığı bir ortamda böylesine dağınık, düzensiz, amacı karışık bir paketin Meclise gelmiş olması bile kamuoyunda ve krizden mağdur olan kişiler arasında bir umutsuzluk kaynağı olabilecek niteliktedir." ifadesini kullandı.

Kanun teklifinin hiçbir derde derman olmayacağını ve her şeyi daha karışık hale getireceğini savunan Şener, "Bir kere gelirler giderlere bağlıdır. Siz, bütçeyi delik deşik hale getirdikten, ülkedeki bütün denetim mekanizmalarını tahrip ettikten sonra kontrolsüz bir şekilde kamu harcamalarını arttırdığınız sürece gelir reformu diye bir şey yapamazsınız." görüşünü savundu. Şener, Dijital Hizmet Vergisi'ne ilişkin düzenlemenin "sosyal medyayı tasfiye etme düzenlemesi" olduğunu öne sürdü.

HDP İstanbul Milletvekili Erol Katırcıoğlu, yine "torba" ve etki analizi olmayan bir yasa teklifi ile karşı karşıya olduklarını ve böyle yasa yapılamayacağını belirterek, ihdas edilmek istenen yeni vergilerin de aslında dolaysız vergiler olduğunu savundu.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Dijital Hizmet Vergisi Kanunu İle Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi'nin tümü üzerindeki görüşmeler tamamlandı.

Teklifin görüşmelerinde söz alan AK Parti Denizli Milletvekili Nilgün Ök, teklifte Dijital Hizmet Vergisi adı altında yeni bir düzenlemenin bulunduğunu belirterek, buna ilişkin farklı ülkelerde uygulanan örnekleri anlattı. Teklifte yer alan düzenlemeleri aktaran Ök, "Kanun teklifinde yer alan düzenlemelerle doğrudan alınan vergilerin dolaylı yoldan alınan vergilere göre payının arttırılarak gelişmiş ülkelerde uygulanan konsepte doğru bir yönelmenin söz konusu olduğunu görüyorum." dedi.

CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi, 17 yıllık iktidarı döneminde birkaç ek vergi dışında kalıcı hiçbir vergiyi getirmeyen AK Parti iktidarının şimdi vergi sistemine üç tane kalıcı vergiyi dahil ettiğini söyledi. Bunların Dijital Hizmet Vergisi, Konaklama Vergisi ve Değerli Konut Vergisi olduğunu anımsatan Hamzaçebi, bu vergiler içerisinden dolaysız vergi tanımına net olarak sadece Değerli Konut Vergisi'nin girdiğini, Konaklama Vergisi'nin dolaylı vergi, Dijital Hizmet Vergisi'nin de şahsen dolaysız vergi tanımına girdiği kanaatinde bulunmadığını ve dolaylı vergi tanımına daha yakın olduğunu kaydetti.

Teklifte yer alan maddelerle ilgili görüşlerini maddeler görüşüldüğü zaman ifade edeceğini belirten Hamzaçebi, "Bu düzenlemelerle de vergi sisteminin bir nefes alması, atılım yapması, reformist bir yapıya kavuşması asla mümkün değildir." diye konuştu.

Konuşmaların ardından teklifin tümü üzerindeki görüşmeler tamamlandı.

Bizi paylaş!


Tarafsız ve güncel turizm haberlerinin adresi Tourism Today; günümüz teknolojisine uyumlu altyapısı ve sektöre kazandırdığı yeniliklerle turizm sektörünün nabzını tutuyor.

Türkiye ve yurt dışındaki gelişmeleri sıcağı sıcağına takip eden Tourism Today başta sektör temsilcileriyle yapmış olduğu özel röportajlar olmak üzere güncel haber, köşe yazıları, yurt içi ve yurt dışında gerçekleştirilen fuarlara ilişkin fotoğrafları da okurlarıyla paylaşıyor.

Sektöre kazandırdığı ilklerle turizm haberciliğine yeni bir soluk getiren Tourism Today, Türkiye başta olmak üzere birçok ülkenin doğal ve tarihi güzelliklerinin tanıtılmasına yardımcı olurken, sektöre ilişkin tüm gelişmeleri de adeta bir turizm gazetesi gibiymiş gibi çalışarak sektör temsilcilerinin ve okurlarının bilgisine sunuyor.

Turizm sektörüne ilişkin en güncel haberlerin adresi Tourism Today ile sektöre ilişkin en sıcak gelişmeler unutmayın ki bir tık uzağınızda...

Yorum Yap!