Otel

Tümü

Martı Grubu, hem borcunu ödedi hem de otellerini işletmeye devam edecek

Martı Grubu, hem borcunu ödedi hem de otellerini işletmeye devam edecek

Martı Grubu’nun Denizbank ve Deniz Faktoring ile yaptığı yeniden yapılandırma anlaşmasının ayrıntıları belli oldu.

Marmaris’teki iki otelini “Alım Hakkı” karşılığında 42 Milyon Dolar’a Denizbank’a satan Martı Grubu’nun elde ettiği fon, şirketin borcundan mahsup edilecek. Ayrıca Martı Grubu, iki oteli, hasılat kirası yöntemiyle uygun bir bedel karşılığında işletmeye devam edecek. Martı Grubu, yapılan anlaşma ile borcunu ciddi oranda azaltırken sattığı her iki oteli işletmeye devam ederek turizm sektöründeki operasyonlarına da devam edecek.

Konu hakkında Martı Grubu’ndan Kamuoyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklama şöyle:

“Şirketimiz ile Denizbank ve Deniz Faktoring arasında akdedilen 23.02.2021 tarihli Yeniden Yapılandırma Sözleşmesi ve 30.03.2021 tarihli ek tadil sözleşmesi hükümleri çerçevesinde; Sözleşme yürürlükte olduğu sürece, Denizbank A.Ş. tarafından üçüncü bir şahıs ya da kuruma satılamamaları ve bu süre zarfında tesislerin tek alıcısının da Şirketimiz olması kayıt ve şartıyla ve Sözleşme tarihinden itibaren 5 (beş) + 2 (iki) + 2 (iki) yıl olmak üzere toplam 9 (dokuz) yıllık süre içerisinde banka tarafından Şirketimize tanınan Alım Hakkı karşılığında,
Şirketimiz mülkiyetinde bulunan; Muğla İli, Marmaris İlçesi, İçmeler Mahallesi, 2 pafta 1520 parselde bulunan Martı Resort Otel'in ve Muğla İli Marmaris İlçesi İçmeler Mahallesi, 2 pafta, 1605 parselde bulunan La Perla Otel'in toplam 42.000.000 USD satış bedeli karşılığında, işlem tarihindeki Amerikan Doları (USD) döviz alış kuru üzerinden, Banka'ya satışına (İşlem) ve satıştan elde edilecek fonun Banka'ya olan Şirket borcundan mahsup edilmesine, Geri alım sözleşmesi kapsamında; Martı Resort Otel ve La Perla Otel’in, Denizbank A.Ş. mülkiyetinde bulunduğu 5 + 2 + 2 yıl olmak üzere toplam 9 (dokuz) yıllık süre içerisinde ise, İşletme Hakkı Şirketimizde kalacak olup, tesislerin kiracı sıfatıyla banka ile mutabık kalınan bedelle, hasılat kirası yöntemiyle işletilmesine devam edilmesine toplantıya katılanların oybirliğiyle karar verilmiştir.”