Martı GYO ve Denizbank arasında 19 milyon TL’lik mahsuplaşma

Tourism Today - Turizmden Haberler - Turizm Haberleri

Muğla’nın Ortaca ilçesinde yer alan ve 496 yatak kapasiteli 1. sınıf tatil köyü yapılmak amacıyla Martı Otel İşletmeleri A.Ş. tahsisi yapılan ve 2006 yılında ise, Martı Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. tarafından satın alınan arazi, Denizbank’a devredildi. Arazinin satış bedeli Martı Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. kredi borcundan mahsup edilecek.

Martı GYO A.Ş. ile DenizBank A.Ş. ve Deniz Faktoring A.Ş. arasındaki kredi yapılandırma görüşmeleri devam ederken yeni bir gelişme yaşandı. Ortaca ilçesinde yer alan ve birinci sınıf tatil köyü yapılmak amacıyla tahsisi Martı GYO’da bulunan arazinin tahsisi, bölgeye ilişkin imar planları çeşitli kereler iptal edilmiş olduğundan yatırımına zamanında başlanamamış, ve bu sebeple iptal edilmişti. Bilindiği üzere 2018 yılında Turizm Bakanlığı tarafından çıkartılan yeni bir yönetmelikle, tahsisi iptal edilen arsaların, alacaklı Banka tarafından icraen devralınması durumunda arsaların tahsisi tekrar ihya edilebiliniyor. Bu yönetmelikten yararlanan Martı GYO, bu arazi ile Denizbank’a olan borcunun yaklaşık 19 milyon TL’lik kısmını kapatmış oldu.

Martı GYO’nun Kamuoyu Aydınlatma Platformu’na yaptığı açıklamada şu ifadeler yer aldı: “Şirketimiz ve Martı Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. tarafından DenizBank A.Ş. ve Deniz Faktoring A.Ş.'den kullanılmış olan finansal tablolarımızda yer alan kredilerimizin yeniden yapılandırmasına ilişkin protokol görüşmeleri devam etmektedir.

2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu’nun 8 inci maddesinin (I) fıkrası hükmü ve Şirketimizce iptali açılan davası devam eden Kamu Taşınmazlarının Turizm Yatırımlarına Tahsisi Hakkında Yönetmeliğin 24/1, Ek madde 4 ve Geçici madde 7 hükümlerinde;  tahsisi iptal edilen araziler üzerinde bulunan yapı, tesis ve müştemilatların bedelsiz olarak Hazineye intikal edeceği, teminatları nakde çevrilerek Hazineye irat kaydedileceği, bunlar için tahsis yapılan yatırımcı tarafından herhangi bir hak ve bedel veya tazminat talep edilemeyeceği, ve ancak, ipotek alacaklısı kredi kurulusu tarafından ipoteğin paraya çevrilmesi yoluyla satısından önce veya sonra önceki yatırımcıdan kaynaklanan sebeplerle kesin tahsisin iptali gereken hallerde, üst hakkını icra yoluyla edinen kredi kurulusu tarafından başvuruda bulunulması ve Yönetmelikte öngörülen şartları karşılaması halinde Bakanlıkça kesin tahsisin iptal edilmeyeceği öngörülmüştür.

Alacaklı Denizbank A.Ş. tarafından ipoteğin paraya çevrilmesi yoluyla başlatılan takip neticesinde; mülkiyeti Maliye Hazinesine ait, Muğla ili, Ortaca ilçesi, Fevziye Mahallesi, Akçagöl-Sarısu mevkii, 136 ada, 2 parsel numaralı 79.081,51-m2 yüzölçümlü orman vasıflı taşınmazın üzerinde 496 yatak kapasiteli 1. sınıf tatil köyü yapılmak amacıyla Kültür ve Turizm Bakanlığınca 02.09.1997 tarihinde 45 yıl süreyle (02.12.2051 yılına kadar) Şirketimiz Martı Otel İşletmeleri A.Ş. lehine kesin tahsisi yapılan, 2006 yılında ise, Martı Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. lehine devredilmiş olup, Kültür Ve Turizm Bakanlığı Arazi Tahsis Komisyonunun 3/1/2018 tarihli ve 1/3 sayılı kararı ile kesin tahsisi iptal edilmiş bulunan ve  ancak “iptali ve tapudan terkin edilmesi” ile ilgili davası halen derdest olanüst hakkı, pandemi nedeniyle yayınlanan 19.03.2020 tarih ve 2020/3 sayılı Cumhurbaşkanı Genelgesi ile 29.04.2020 tarih ve 2480 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı çerçevesinde durdurulan satışı, 38.273.493,63-TL bedel üzerinden 03.09.2020 tarihinde yapılmış olup, Denizbank tarafından 19.250.000,00-TL bedel ile satın alınmıştır.

Bu çerçevede; ilgili Bakanlık tarafından Martı Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. lehine tesis edilmiş olup, kesin tahsisi iptal edilmiş bulunan ve tapudan terkini istenen üst hakkının, ipotek alacaklısı Denizbank A.Ş. tarafından ipoteğin paraya çevrilmesi yoluyla başlatılan takip neticesinde ilgili mevzuatta öngörülen şartların sağlanması kaydıyla Banka tarafından satın alınması çerçevesinde, tahsisi iptal edilmiş olup, bu aşamada Martı Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.’ce bedelsiz olarak Hazineye intikal etmesi gereken üst hakkına ilişkin kesin tahsis Bakanlık tarafından iptal edilmeyerek Denizbank lehine ihya edilecek olup, satış bedeli de bu suretle Martı Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. kredi borcundan mahsup edilecektir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.”

Bizi paylaş!


Tarafsız ve güncel turizm haberlerinin adresi Tourism Today; günümüz teknolojisine uyumlu altyapısı ve sektöre kazandırdığı yeniliklerle turizm sektörünün nabzını tutuyor.

Türkiye ve yurt dışındaki gelişmeleri sıcağı sıcağına takip eden Tourism Today başta sektör temsilcileriyle yapmış olduğu özel röportajlar olmak üzere güncel haber, köşe yazıları, yurt içi ve yurt dışında gerçekleştirilen fuarlara ilişkin fotoğrafları da okurlarıyla paylaşıyor.

Sektöre kazandırdığı ilklerle turizm haberciliğine yeni bir soluk getiren Tourism Today, Türkiye başta olmak üzere birçok ülkenin doğal ve tarihi güzelliklerinin tanıtılmasına yardımcı olurken, sektöre ilişkin tüm gelişmeleri de adeta bir turizm gazetesi gibiymiş gibi çalışarak sektör temsilcilerinin ve okurlarının bilgisine sunuyor.

Turizm sektörüne ilişkin en güncel haberlerin adresi Tourism Today ile sektöre ilişkin en sıcak gelişmeler unutmayın ki bir tık uzağınızda...

Yorum Yap!

antalya escort antalya escort