Metal yorgunluğu


Devletlerde devamlılık esastır diye bir sözümüz vardır. Bu ifadeyi bir ileri adıma taşıyacak olursak, devletlerde devamlılık ve sürdürülebilirlik esastır sözü ile karşılaşacağımızdan eminim. Bu bakış açısı ile KKTC Turizm sektörünü değerlendirmeye kalktığımızda ne yazık ki sürdürülebilirlik esasında karar mekanizmalarının sürekli Turizm sektörünü sekteye uğrattığını gözlemlemekteyiz.

Turizm olgusu, doğası gereği devamlılık ve sürdürülebilir esaslar temelinde çalışmaktadır. Kaos ve düzensizlik Turizmi olumsuz olarak etkilediği bilinmektedir. Sürekli alınan günlük kararlar ile sektör kapsamında yapılan tüm çalışmaların da üzeri bir kalem de çizilmektedir. Şöyle ki, Turizm, sektör olarak zaten bu içinde bulunduğumuz sezonun kayıplarla kapatılacağını bilmekte ve öngörmektedir. Mamafih, bilimsel esaslara dayanmadan alınan değişken kararlar sektörü baltalamaktan öteye gitmemektedir.

Hususi olarak şunu da ifade etmek isterim. Ya tam olarak turizm gelişlerini kapatın ya da alınan geliş kararın sürdürülebilir olduğunu temin edin. Aksi takdirde taşımacılık sektörü, konaklama sektörü, seyahat acentelerini ve diğer bağlı sektörleri geri dönüşü olmayan giriftli bir duruma yönlendireceksiniz. Şunu içtenlikle ifade edebilirim ki  karar alma mekanizmalarının pandemiden dolayı mental yorgunluğu  yaşadığı aşikardır. Dolayısı ile alınan kararlar gündelik veya geçici pansumanlar olarak adlandırılabilinir. Bilimin ve ortak aklın ışığında tüm kararların alınması dileğini yinelemek isterim. Gelin tüm paydaşlar olarak gelecek yılın(yılların) stratejilerini tartışalım ve ileriki sezonların az kayıplarla aşılacak kararlarını üretelim.  

Doç. Dr. Orhan Uludağ
Müdür
Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksek Okulu
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi
Haspolat, Lefkoşa.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti

Yorum Yap!

antalya escort antalya escort