Otel

Tümü

Titanic Hotels, Titanic Deluxe Bodrum ile ilgili iddialar için detaylı bir açıklama yaptı

Titanic Hotels, Titanic Deluxe Bodrum ile ilgili iddialar için detaylı bir açıklama yaptı

Turizm bölgelerindeki büyük orman yangınları sonrası sosyal medyada yeniden dolaşıma giren Güvercinlik Koyu ile ilgili iddialara Titanic Hotels’ten ayrıntılı açıklama geldi. Titanic Hotels, 2007 yılında yanan alanın otelin bulunduğu alan ile bir ilgisinin bulunmadığı ifade edildi.

Titanic Hotels, Titanic Deluxe Bodrum paylaşımları ile ilgili detaylı bir açıklama yaptı. Açıklamada, bölgenin turizme tahsisine ilişkin resmi belge, 2007’de yanan alana ve otel yapılan bölgeye ilişkin krokiler ve uydu görüntüleri paylaşıldı.

Otelin bulunduğu bölgenin 11 Eylül 1987 tarihli Bakanlar Kurulu kararı bölgenin ‘’Güvercinlik Koyu Turizm Merkezi’ ilan edildiği, kararın 25 Eylül tarihli Resmi Gazete’de yayımlandığı belirtilen açıklamada, söz konusu alanın 12 Ağustos 1991 tarihinde Orman Bakanlığı tarafından Turizm Bakanlığına tahsis edildiği kaydedildi.


Titanic Grubunun açıklamasının devamında şu noktaların altı çizildi:

1) Otelimizin bulunduğu bölge 11.09.1987 tarihli Bakanlar Kurulu kararının 25.09.1987 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanması ile Turizm Merkezi olarak ilan edilmiştir. (İlgili Resmi Gazete nüshası ve Turizm Merkezine ait kroki ek’te dir ) 
Turizm Merkezi olarak ilan edilen bir alana turistik tesis yapmak için yanmasına/yakılmasına gerek yoktur. Zaten 1982 yılında yürürlüğe giren Anayasamızın 169. maddesine göre yanan orman vasıflı alanlar yeniden ağaçlandırma dışında başka bir maksat ile kullanılamamaktadır.

2) Titanic Deluxe Bodrum ünvanlı otelimizin bulunduğu parsel için 11.11.1997 tarihinde Turizm Bakanlığı tarafından Yazıcı Turizm Yat.ve İşl. Aş’ne Turistik tesis yapılması için Ön İzin verilmiştir. (Bu Ön İzin oluruna ait Turizm Bakanlığı yazışması ek’te dir)

3) 13.11.2006 tarihinde ise Titanic Deluxe Bodrum ünvanlı otelimizin bulunduğu alanın 3598 parsel olarak Güvercinlik Turizm Aş’ne, Turizm Bakanlığı tarafından Kesin Tahsis’i yapılmıştır.

4) 15.07.2007 tarihinde bölgede toplam 223 Hektar alanın etkilendiği yangın meydana gelmiştir. Ek’teki uydu görüntülerinde de görüldüğü üzere yangının gerçekleştiği alanın en uzağında olan parsel hali hazırda Titanic Deluxe Bodrum otelimizin bulunduğu tahsis alanı olan parseldir. Çok açık ve net şekilde görülmektedir ki 3598 nolu parsel yangından hiçbir şekilde etkilenmemiştir.

5) Bazı basın kuruluşlarının haberlerinde ve bazı sosyal medya paylaşımlarında görüntüleri paylaşılan ve 3598 nolu parselin yangından etkilendiği şeklindeki algı yaratılmasını sağlayan görüntüler, Orman Bölge Müdürlüğü tarafından, yapılacak projeye uygun olarak parselde temizlik yapılarak inşaat için hafriyat hazırlığına ait olan görüntülerdir. Bu işlem her tahsis sürecinde aynı şekilde yapılmaktadır. (Parseldeki ağaç kesimini anlatan Orman Bölge Müdürlüğü bilgi notu ek’te dir)

6) Yine bazı basın yayın kuruluşları ve bazı sosyal medya hesaplarında iddia edildiği gibi bölgede Halep Çamı’nın olmadığı hakkında Orman Bölge Müdürlüğü’nün bilgi notu ek’te dir. Bölgenin tamamı 1980 yılında Orman Bakanlığı tarafından Kızılçam fidanı dikilmek sureti ile ağaçlandırılmıştır.

RESİM 3

7) Nihayetinde 3598 parselde bulunan tahsis sahibi olan firmanın (Güvercinlik Turizm Aş.) Titanic Oteller Grubu tarafından hisse devri vasıtası ile satın alınması, tesisin kaba inşaatının bitme aşamasında ve 09.02.2016 tarihinde gerçekleşmiştir. (Hisse devrine ait 09.02.2016 tarihli Turizm Bakanlığı oluru ek’te dir.) Otel yatırımının gerçekleştiği alanın yangından etkilenmediği çok açık ve net şekilde ispatlı olduğu sonucuna varıldıktan sonra yatırım kararı alınmış ve hisse devir işlemleri firmamız tarafından tamamlanmıştır. 

Sosyal medya ve basın yayın kuruluşlarının yayınlarında yanmış alan olarak gösterilmeye çalışılan alanın, Titanic Oteller Grubunun yatırımı devralmadan önceki ve Orman Bölge Müdürlüğü tarafından ağaç temizliğinin yapılarak inşaat hafriyatına hazırlanmış hali olduğu belirtildi. Açıklamada, "Aynı zamanda bu görüntüler 2007 senesinde çıkan yangından otelimizin bulunduğu 3598 no’lu parselin etkilenmediğinin de ispatıdır." denildi.