STK

Tümü

TTYD’nin Turizm Yatırım Forumu, turizme yeni ufuklar açacak

TTYD’nin Turizm Yatırım Forumu, turizme yeni ufuklar açacak

Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği’nin (TTYD) bu yıl ikincisini düzenlediği Turizm Yatırım Forumu (Tourism Investment Forum – TIF) başladı.Türkiye’nin ve dünyanın dört bir yanından turizm yatırımcıları TTYD’nin İstanbul’da düzenlediği forumda bir araya geldi.

Forumun açılış konuşmasını TTYD Başkanı Oya Narin yaptı. 2020 yılında TIF’i marka haline getirme hedefine ulaştıklarını belirten Narin; turizme yeni ufuklar açmak ve katalizör rol oynamak için TIF’ı kurduklarını kaydetti. Pandemiye rağmen Türkiye’de seyahat talebinin güçlü olduğunu kaydeden Oya Narin, Turizm Geliştirme Ajansı’nın kurulmasının etkilerinin de sektörde görüldüğünü belirtti. Narin, “Türkiye her şeyi ile bir global turizm oyuncusu olarak iddiasını devam ettirmelidir. Türkiye, her türlü kısa dönemli problemlere rağmen turizmde kalkınma ve büyüme ivmesini devam ettiriyor.” dedi.

Türkiye’nin önümüzdeki 30 yılda 2 milyar ziyaretçi ağırlayacağını ileri süren Oyan Narin, Türkiye’nin 1,8 milyon yatak kapasitesi ile turizmde önemli bir küresel oyuncu olduğunu ifade etti. Narin, “Türkiye genç nüfusuyla en hızlı büyüyen ülkelerin arasında başı çekecek. Hizmet sektörünün geleceği de bu nüfus kompozisyonunda yatıyor. Bu süreçte TTYD olarak stratejik hedeflere uygun pozisyon olacak, yatırımcılar olarak referans noktası olmaya devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.

Başkan Narin konuşmasına şöyle devam etti: “Son 40 yılda, ama özellikle de son 20 yılda başarılı politikalar ile bu mega trendi doğuran bazı temel faktörleri vurgulamak istiyorum. Bunlar; ülkemizin her türlü kısa dönemli problemlere rağmen kalkınma ve büyüme kabiliyeti, geniş ve çeşitli endüstriyel ve tarımsal üretim kabiliyeti, genç ve eğitimli insan gücü, finansal ve hukuksal altyapısı ve uluslararası yapılarla entegrasyonu, ülkemizin Batılı kimliği, seyahat kolaylığı ve tabi ki inanılmaz doğal ve kültürel zenginlikleridir. İşte biz bu gücümüze dayanarak son 30 yılda 600 milyon insanı misafir ettik ve gelecek 30 yılda da 2 milyar insanı misafir etmeye hazırlanıyoruz. Nitekim TTYD olarak yaptığımız çalışmalar ve hesaplamalar, ülke turizminin büyümeye devam edeceğini çok kısa sürede bugünkü rakamların 2 katına çıkabileceğini gösteriyor. Bu turizm hareketini geliştirirken de sadece kısa dönemli turist hareketine değil, uzun dönemde daha sürdürülebilir kılacak unsurlara da odaklanmamız gerekiyor.

1.8 milyon konaklama kapasitesi ile dünya turizminde küresel oyuncu konumundaki Türk Turizm sektörü, turizm STKları ve Bakanlığımız ile birlikte stratejik planlarını gerçekleştirirken, küresel sahnedeki yerini daha da geliştirmek sürecinde, yabancı dostlarımız ve meslektaşlarımızla bu süreçte daha yakın ve beraber çalışmak istiyoruz. Zira Türkiye, genç ve dinamik nüfusuyla bulunduğu bölgede gelecek 10 yılda en hızlı büyüyen ülkelerin başında gelecektir. Bu iddiayı veriye dökmek gerekirse 2020 yılındaki ortanca yaş 32,7, 15-24 yaş arası nüfus oranı yüzde 19, çalışma çağı olan 15-64 yaş arası nüfus oranı 66,7, çocuk nüfus oranı tüm AB ülkelerinin üzerinde, yüzde 27’dir. Turizmde dönüşümsel adımları atmamız halinde ülke büyümesine gelecek ilave büyüme artışı 1,6 puandır. Kulağa küçük gelen bu ilave büyüme tek başına, bugünkü gayrisafi yurtiçi hasıla değerleri üzerinden 130 milyar dolarlık bir ekonomi ifade etmektedir.”