Yazar: Fatma Okur

Tümü

Turizmde dijitalleşme

Turizmde dijitalleşme

Yaşamımızın her alanında olduğu gibi bağlı bulunduğumuz sektörlerimizde de değişimlere uğramak kaçınılmaz bir durum.

İnsan egemen bir sektör olan turizmde dinamik bir yapı ile faaliyet gösterebiliyor. Akabinde dinamikliğin de getirisi doğal olarak kaçınılmaz son; değişim. Bu vesile ile turizmde dönüşüm şart.

Bu konunun üzerine bir de geçirmiş olduğumuz 2 yıllık pandemi süreci; katmerleme etki yaratıyor bu hızlı ve kaçınılmaz dönüşümde.

Belki de turizmi covid öncesi dönem ve covid sonrası dönem diye 2 ana bölüme ayırmak bu olguyu rahat algılayabilmemiz için daha doğru bir yaklaşım olacaktır.

Covid sonrası dönem ile birlikle seyahatlerin daha kişiselleştirilmiş olduğunu, turizm sektörünün daha mobilize hale geldiğini, her şey dahil sisteminin ve kitle turizminin devam ettiğini ancak deneyimi yüksek seyahatlerin daha artış yönünde olduğunu net bir şekilde gözlemler hale geldik. Bu süreçte teknolojinin dönüştürücü ve güçlü etkisinin önemi bir kez daha ortaya çıkmaktadır. Turizmde teknolojinin önemi yadsınamaz bir gereklilik ve gerçektir.

Turizmde etkin rol alan biz konaklama işletmeleri başta olmak üzere, tüm paydaşlar, seyahat acenteleri, hava yolu firmaları, il yönetimleri de bu hıza eşlik ediyoruz ve etmeliyiz de.

Öğrendiğimiz genel normların yanında yeni turizm eylem stratejisinin oluşturulması biz işletmelere yol gösterici nitelikte olacaktır.

İnsan talepleri değişiyor, teknoloji ise insanlara seçenek sağlıyor.

Turizmin hedef kitlesi insan olgusu olduğuna göre bu iki bileşen birlikte değerlendirilip, sürdürülebilir iş modelleri oluşturulabilir.

Örneğin; bizler gibi konaklama tesislerinde teknolojik iş modelleri, zaman ve işgücü tasarrufu sağlayarak misafirlerimize daha hızlı ve etkin hizmet vermemize olanak verecektir.

Turizm ana teması olan hizmette sıcak iletişim ve güler yüz, dijitalleşme katkısı ile birlikte sürdürülebilir turizme yönlenmemizi mümkün kılacaktır.

Sürdürülebilir turizm sadece işletme faydasından değil, bir bütün olarak tüm sektörde fayda dengesini oluşturabilecektir.

Biz sektör çalışanlarına daha fazla istihdam yaratma, hedef kitleye erişebilirlik seviyesinin artması, doğa dostu uygulamalar, atık yönetimi gibi kontrol sayaçları, biyolojik çeşitliliğin çoğalması gibi faydaları ardından getirecektir.

Yazar'ın diğer yazıları