Türkiye, hızla yaşlanıyor

Türkiye, hızla yaşlanıyor

Türkiye genelinde yaşlı nüfus olarak kabul edilen 65 ve daha yukarı yaştaki nüfus, 2014 yılında 6 milyon 192 bin 962 kişi iken son beş yılda yüzde 21.9 artarak 2019 yılında 7 milyon 550 bin 727 kişi oldu.

Böylece, yaşlı nüfusun toplam nüfus içindeki oranı ise 2014 yılında yüzde 8.0 iken, 2019 yılında yüzde 9.1'e yükseldi. Yaşlı nüfusun 2019 yılında yüzde 44.2'sini erkek nüfus, yüzde 55.8'ini kadın nüfus oluşturdu.

Nüfus projeksiyonlarına göre yaşlı nüfus oranının 2023 yılında yüzde 10.2. 2030 yılında yüzde 12.9. 2040 yılında yüzde 16.3. 2060 yılında yüzde 22.6 ve 2080 yılında yüzde 25.6 olacağı öngörüldü.

Yaşlı nüfus yaş grubuna göre incelendiğinde, 2014 yılında yaşlı nüfusun yüzde 60.9'unun 65-74 yaş grubunda, yüzde 31.4'ünün 75-84 yaş grubunda ve yüzde 7.7'sinin 85 ve daha yukarı yaş grubunda yer aldığı görülürken, 2019 yılında yüzde 62.8'inin 65-74 yaş grubunda, yüzde 28.2'sinin 75-84 yaş grubunda ve yüzde 9.1'inin 85 ve daha yukarı yaş grubunda yer aldığı görüldü.

TÜİK verilerine göre, yaşlı nüfusun toplam nüfus içindeki oranının yüzde 10'u geçmesi nüfusun yaşlanmasının bir göstergesidir. Türkiye'de yaşlı nüfus, diğer yaş gruplarındaki nüfusa göre daha yüksek bir hız ile artış gösterdi.

Ortanca yaş, yeni doğan bebekten en yaşlıya kadar nüfusu oluşturan kişilerin yaşları küçükten büyüğe doğru sıralandığında ortada kalan kişinin yaşıdır. Nüfusun yaşlanması ile ilgili bilgi veren göstergelerden biri olan ortanca yaş, 2014 yılında 30.7 iken 2019 yılında 32.4 oldu. Ortanca yaş 2019 yılında erkeklerde 31.7. kadınlarda 33.1 olarak gerçekleşti.

Nüfus projeksiyonlarına göre, ortanca yaşın 2023 yılında 33.5. 2030 yılında 35.6. 2040 yılında 38.5. 2060 yılında 42.3 ve 2080 yılında 45.0 olacağı öngörüldü.

Çalışma çağındaki yüz kişiye düşen yaşlı sayısını ifade eden yaşlı bağımlılık oranı, 2014 yılında yüzde 11.8 iken bu oran 2019 yılında yüzde 13.4'e yükseldi.

Nüfus projeksiyonlarına göre, yaşlı bağımlılık oranının 2023 yılında yüzde 15.2. 2030 yılında yüzde 19.6. 2040 yılında yüzde 25.3. 2060 yılında yüzde 37.5 ve 2080 yılında yüzde 43.6 olacağı öngörüldü.

Hayat Tabloları, 2016-2018 sonuçlarına göre, doğuşta beklenen yaşam süresi Türkiye geneli için 78.3 yıl, erkekler için 75.6 yıl ve kadınlar için 81.0 yıl oldu. Genel olarak kadınlar erkeklerden daha uzun süre yaşamakta olup, doğuşta beklenen yaşam süresi farkı 5.4 yıl oldu.

Türkiye'de 65 yaşına ulaşan bir kişinin kalan yaşam süresi ortalama 17.9 yıl oldu. Erkekler için bu sürenin 16.2 yıl, kadınlar için 19.4 yıl olduğu gözlendi. Diğer bir ifade ile 65 yaşına ulaşan kadınların erkeklerden ortalama 3.2 yıl daha fazla yaşayacağı tahmin edildi. Beklenen yaşam süresi 75 yaşında 10.9 yıl iken 85 yaşında 5.9 yıl oldu.

Türkiye'de 2019 yılında toplam 24 milyon bin 940 haneden 5 milyon 629 bin 421'inde yaşlı nüfus olarak tanımlanan, 65 ve daha yukarı yaşta en az bir fert bulunduğu görüldü. Diğer bir ifadeyle, hanelerin yüzde 23.5'inde en az bir yaşlı fert yaşadığı görüldü.

En az bir yaşlı fert bulunan 5 milyon 629 bin 421 hanenin 1 milyon 373 bin 521'ini tek başına yaşayan yaşlı fertler oluşturdu. Bu hanelerin yüzde 75.7'sini yaşlı kadınlar, yüzde 24.3'ünü ise yaşlı erkekler oluşturdu. 

Bizi paylaş!


Tarafsız ve güncel turizm haberlerinin adresi Tourism Today; günümüz teknolojisine uyumlu altyapısı ve sektöre kazandırdığı yeniliklerle turizm sektörünün nabzını tutuyor.

Türkiye ve yurt dışındaki gelişmeleri sıcağı sıcağına takip eden Tourism Today başta sektör temsilcileriyle yapmış olduğu özel röportajlar olmak üzere güncel haber, köşe yazıları, yurt içi ve yurt dışında gerçekleştirilen fuarlara ilişkin fotoğrafları da okurlarıyla paylaşıyor.

Sektöre kazandırdığı ilklerle turizm haberciliğine yeni bir soluk getiren Tourism Today, Türkiye başta olmak üzere birçok ülkenin doğal ve tarihi güzelliklerinin tanıtılmasına yardımcı olurken, sektöre ilişkin tüm gelişmeleri de adeta bir turizm gazetesi gibiymiş gibi çalışarak sektör temsilcilerinin ve okurlarının bilgisine sunuyor.

Turizm sektörüne ilişkin en güncel haberlerin adresi Tourism Today ile sektöre ilişkin en sıcak gelişmeler unutmayın ki bir tık uzağınızda...

Yorum Yap!

antalya escort antalya escort