STK

Tümü

Uluslararası Genç Turizmciler Derneği’nden seyahat acentaları için önemli teklif

Uluslararası Genç Turizmciler Derneği’nden seyahat acentaları için önemli teklif

TÜRSAD’dan yapılan yazılı açıklama şöyle: “Malumunuz TÜRSAB başkanımız ve T.C. Kültür ve Turizm Bakanımız 2015 TÜRSAB Seçimlerinde; o dönemki yönetime karşı bir güç birliği içinde olup TÜRSAB yönetimine aynı listeden aday olarak talip olmuşlardı.

 

Başkanımızın ve bakanımızın o tarihten itibaren defaatle dile getirdikleri konu 1618 sayılı kanunun revizesi yönündeydi.2018 yılının şubat ayında TÜRSAB Başkanı olan Sn.Firuz BAĞLIKAYA’nın ve aynı yılın temmuz ayında bakan olan Sn.Mehmet Nuri ERSOY’un uyum içerisinde bu kanunu çıkartacaklarına herkes emin olmuştu.

 

Bu tarihten itibaren gerek birlik gerek bakanlık hukukçuları defalarca bir araya geldiler. Sayın bakanımız tarafından defalarca farklı toplantılarda kanunun çıkacağı müjdesi verildi.

 

Üzerinden 2,5 yıl geçmesine rağmen kanun ile ilgili bir adım atılmaması sebebiyle kanun odaklı sorunların büyüyerek karşımıza çıktığını görmekteyiz. Bazı yaşanan polemikler kanunun maalesef çıkış süresini uzatmıştır

 

Bu noktada üye kayıt ücreti, yıllık aidat ve plaka gelirleri dışında bir geliri olmayan TÜRSAB’ın kanunla belirlenen ve çok yüksek olan geçmiş dönem yıllık aidat borçlarını üyelerden talep etmesi, işlerin durma noktasına geldiği pandemi döneminde üyelerden tepki almıştır. Diğer taraftan bakınca TÜRSAB’ın 2020 yılı için aidat almaması göz önüne alınca birliğimizin gelirlerinde bir azalma olduğunu tahmin etmekte zor olmayacaktır.

 

1618 sayılı kanunun birlik gelirleri ve adres bildirimi ile alakalı hem birliğimiz, hem üyelerimiz hem de bakanlık lehine olan aşağıdaki maddelerin uygulanması birçok konuya çözüm getireceğine inanıyoruz.

 

* Birlik kayıt ücretinin 300.000 TL olması ve bu meblağın yarısının TÜRSAB’a yarısının da TÜRSAB aracılığıyla T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı DÖSİMM’e aktarılması.


* Belge devrinin mümkün olması hasebiyle üye tüzel kişiliklerinin belgelerini bankalara o yılın üye kayıt ücretinin %75’i kadar teminat olarak göstererek kredi kullanabilmeleri. Belge iptaline konu olacak bir usulsüzlük olması durumunda belgenin bankanın rehninde bulunması ve sıra dahilinde yeni başvuruların banka öncelikli devir işlemi yapılması.

 

* Yıllık aidatın üye kayıt ücretinin binde biri olması ve şubelerden aidat alınmaması. Son beş yıl içerisinde geçmiş dönem şube aidat borcu olanların şube aidat borçlarının silinmesi; ödeyenlerin de ileriye yönelik aidat borçlarından ya da TÜRSAB’a ödeyecek oldukları başka ödemelerden mahsup edilmesi.

 

* Yıllık aidatını ödemeyen ve borcu olan üyelerin TÜRSAB’dan hizmet almaması ve TÜRSAB’da seçme ve seçilme haklarının olmaması.

* Üye kayıt ücretinin her takvim yılı başından geçerli olmak üzere o yıl için 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesi uyarınca tespit ve ilan edilen yeniden değerleme oranında artırılarak uygulanmasının devam etmesi.

 

* Belge devrinde belge devir fiyatı ne olursa olsun belge devrinin gerçekleştiği takvim yılındaki üye kayıt ücretinin %12,5’inin TÜRSAB’a %12,5’inin T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı DÖSİMM’e yatırılması.

 

* Şirket kurulumu gerçekleşmiş herhangi bir adreste seyahat acentacılığı faaliyetinin de yapılabilmesi.

 

* TÜRSAB Plakalarının üye kayıt ücretinin onbinde üçü olması.

 

Başka hiçbir sektörü ve bakanlığı ilgilendirmeyen bu maddeler ile ilgili bir şerh de olmayacağını göz önünde bulundurarak; bakanımızın bakanlığı döneminde göstermiş olduğu hızlı reaksiyonu, bilgisi, tecrübesi ve gücüyle birleştirerek 1618 sayılı kanunda da göstereceğine olan inancımız sonsuzdur.

Bu bağlamda turizm alanında yürütme organının en başında bakanımız olarak bulunan; değerli büyüğümüz ve meslektaşımız Sn.Mehmet Nuri ERSOY’un, bahsi geçen, aciliyet ve önem arz eden maddelerin de yer aldığı geç kalmış 1618 sayılı kanun ile alakalı kısa vadeli değişiklik ve düzenlemelerin eksiksiz ve ivedi bir şekilde yapılması konusundaki haklı taleplerimizi dikkate almasını GENÇ TÜRSAD Ailesi olarak temenni ediyoruz.”